Privacy

Marumer Plein voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft een eigen vast gelegd privacy beleid.

Marumer Plein heeft een lidmaatschap van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een Zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.