Algemeen

Cliëntenraad

Medezeggenschap is het recht voor cliënten om mee te doen in besprekingen en bij besluitvormingen over zaken die betrekking hebben op de zorg voor én aan de cliënten.

Medezeggenschap houdt in dat de organisatie op locatieniveau luistert naar de wensen en adviezen van de cliënten.

Bij Marumer Plein kennen wij een cliëntenraad die vertegenwoordigd is door een aantal cliënten en een bestuurder. Gezamenlijk komen zij vier keer per jaar samen om te vergaderen.

De cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke wensen en belangen van alle bezoekers van Marumer Plein.

 


Erkend Leerbedrijf

Marumer Plein is een erkend leerbedrijf. Via de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Een beschikbare stageplaats bij MarumerPlein is te vinden op de stagemarkt website, www.s-bb.nl

Klachten


Hoe goed Marumer Plein ook zijn best doet, het is altijd mogelijk dat er iemand is die een klacht heeft, in welke vorm dan ook. Wat voor iemand heel klein is, kan voor de ander erg groot zijn. Heeft u klacht? Dan kunt u die bij ons kenbaar maken. Mochten wij samen niet tot een bevredigende oplossing komen dan kunt u uw klacht indienen bij klachtportaal|ZORG® waar Marumer Plein is ingeschreven met ID-lidmaatschap: 2453

Kwaliteitskader

Kwaliteitskader

Harmonieuze Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)
Bij Marumer Plein staat kwaliteit voorop. Dit is bij Marumer Plein zichtbaar door het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Dit keurmerk mogen wij dragen omdat wij jaarlijks opnieuw getoetst worden. Met dit keurmerk kunnen wij aan de buitenwereld laten zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat wij voldoen aan de gestelde eisen.

Kortom. Volgens de HKZ heeft een organisatie die het HKZ keurmerk heeft de zaken intern goed op orde. Zo stelt een organisatie met dit keurmerk de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Marumer Plein bezit het certificaat met nummer: 2217151. Hiermee toont Marumer Plein aan te voldoen aan de gestelde eisen zoals neergelegd in de HKZ-norm: “HKZ-certificatieschema Kleine Organisaties, versie 2010”

 

Privacy


Marumer Plein kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Marumer Plein, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformuler op de website aan Marumer Plein verstrekt. Marumer Plein kan de volgende persoonsgegevens verwerken

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Marumer Plein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, dan wel per mail, contact met u op te nemen. Daarnaast kan Marumer Plein de gegevens gebruiken wanneer u besluit om cliënt te worden bij Marumer Plein. Marumer Plein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de genoemde doelen te realiseren. Marumer Plein verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.