Aanmelden

Voor het aanmelden hanteren wij twee soorten stromen.

  Ouder dan 75 jaar? Mensen ouder dan 75 jaar kunnen zich aanmelden via Miep Huishoudservice & Begeleiding. Aanmelden kan via het onderstaande telefoonnummer:

0111-410009


 Jonger dan 75 jaar? 
Lees hieronder verder.. 

Mensen jonger dan 75 jaar kunnen zich aanmelden via het WMO loket van de gemeente. De aanmelding kan via het WMO loket van de gemeente Westerkwartier. Voor dagbesteding heeft u een indicatiestelling nodig van de WMO. Klik hier om je aan te melden

Kosten
De kosten worden betaald door het WMO Westerkwartier. We spreken dan van Zorg in Natura.

Eigen bijdrage
Met het WMO is een eigen bijdrage wettelijk verplicht. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt u een factuur. Afhankelijk van uw situatie kan er een wettelijke eigen bijdrage worden gevraagd. Voor meer informatie hierover kunt u zich tot uw WMO-consulent wijden.

Zorgverzekeraar
Wij kunnen u ook dagbesteding bieden wanneer u niet in aanmerking komt voor een WMO indicatie. Dit is mogelijk via Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

Voor meer informatie omtrent dagbesteding bij Marumer Plein via de zorgverzekeraar kunt u contact met ons opnemen.

BTW-ID
NL001461405B46